Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897491910  | Trực tuyến:206

Tổ chức thành công Hội nghị AWF

Ngày: 04/10/17

Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam (VWS) tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 27 của Liên đoàn Hàn Châu Á (Asian Welding Federation - AWF).

Được sự đồng ý của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam (VWS) đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 27 của Liên đoàn Hàn Châu Á (Asian Welding Federation - AWF) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Các sự kiên đã diễn ra gồm: 
-  Hội nghị chuyên ngành của AWF,.
-  Hội nghị tọa đàm của AWF,
-  Khóa thi Đánh giá viên về hàn của Liên đoàn AWF.
Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Website: https://www.haui.edu.vn.
Các đoàn đã tham gia Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Trung quốc, Indonesia, Ấn Độ, Hàn quốc .... và đại diện tổ chức, Bộ ngành, Doanh nghiệp, cơ sở dào tạo, cá nhân của Việt Nam.
Hội nghị đã trao đổi về các tiêu chuẩn kỹ năng hàn và trình độ chuyên môn; công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và chứng nhận cho các chuyên gia trong lĩnh vực hàn; ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý về hàn; đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của các nước Châu Á về hàn trên trường quốc tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp, Hội viên có hiệu quả hơn; xây dựng một cộng đồng hàn của các nước Châu Á hòa nhập, trao đổi về thông tin khoa học & kỹ thuật hàn & chuyển giao kiến thức/kỹ năng hàn.
NH. 

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)