Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897491885  | Trực tuyến:216

Liên doanh dầu khí Việt - Xô Vietsovpetro

Ngày: 29/06/13

Vietsovpetro là Liên doanh đầu tiên của Việt  Nam với nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí và là một biểu tượng của tình Hữu nghị Việt  Nam – Liên Bang Nga

Vietsovpetro là Liên doanh đầu tiên của Việt  Nam với nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí và là một biểu tượng của tình Hữu nghị Việt  Nam – Liên Bang Nga. Liên doanh  dầu khí Việt -Xô được thành lập trên cơ sở các Hiệp định Việt – Xô về hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam ký ngày 03/07/1980 và Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam – Liên Xô ký ngày 19/06/1981 về việc thành lập Liên doanh dầu khí Việt – Xô.

Trong gần 30 năm hoạt động, Viesovpetro đã khảo sát hàng trăm nghìn kilômét tuyến địa chấn, đã khoan hàng trăm giếng khoan tìm kiếm, thăm dò và giếng khoan khai thác tại các mỏ, đã xây dựng trên 40 công trình biển, … kết nối thành một hệ thống đường ống ngầm nội mỏ liên mỏ dài trên 400 kilômét.

Điều có ý nghĩa khoa học và kinh tế vô cùng quan trọng đó là Vietsovpetro đã nghiên cứu và tìm ra những giải pháp kỹ thuật và công nghệ phù hợp để khai thác dầu từ tầng móng với những đặc trưng địa chất cực kỳ phức tạp mà trên thế giới chưa từng có  các mô hình tương tự. Ngoài ra Vietsovpetro còn tham gia xây dựng nhiều công trình khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam và tại các nước khác trên thế giới.

Vietsovpetro – là Liên doanh dầu khí hoạt động đa ngành, hiện đại, cùng với đội ngũ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư, công nhân với độ dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực Địa chất, Địa Vật lý giếng khoan, khai thác, thiết kế và xây dựng các công trình dầu khí biển.

Vietsovpetro còn là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân lành nghề không chì cho Vietsovpetro mà cho cả ngành dầu khí Việt Nam.

Vietsovpetro luôn luôn được sự quan tâm chỉ đạo, động viên kịp thời của 2 Chính phủ Việt Nam và LB Nga.

Vietsovpetro đã được phong tặng 2 lần danh hiệu Anh hùng Lao Động, Huân chương cao quý Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng và nhiều Huân chương, Huy chương khác của 2 Nhà nước.

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)