Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897491893  | Trực tuyến:206

NDE - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀN

Ngày: 29/06/13

Trung tâm đánh giá không phá hủy – NDE

Hội có hang chục Hội viên chuyên thực hiện công tác kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định chất lượng hàn bằng các phương pháp trải đều trên mọi miền Tổ quốc.
Trung tâm đánh giá không phá hủy – NDE

   140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nộ - Tel: 04.3 5577881/ Fax:04.3 5577882, Website: www.nde.com.vn

Đánh giá, kiểm tra chất lượng hàn là một trong những thế mạnh của các Hội viên của VWS. Hội có hang chục Hội viên chuyên thực hiện công tác kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định chất lượng hàn bằng các phương pháp trải đều trên mọi miền Tổ quốc. Trung tâm đánh giá không phá hủy – NDE (Center for Non-Destructive Evaluation) thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam chuyên về lĩnh vực NDT.

Trung tâm được thành lập theo Quyết định 1850/QĐ-BKHCN ngày 26/08/2008 của Bộ trưởng Bộ KHCN với nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm Quốc gia, đặc biệt các nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam trong tương lai. Trung tâm là cơ sở NDT hang đầu Việt Nam có trang thiết bị, cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên gia cao cấp, giàu kinh nghiệm về NDT.

Ngoài kiểm tra, kiểm định NDT, Trung tâm còn thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, sửa chữa các thiết bị NDT, thiết bị ghi đo bức xạ; thiết bị hạt nhân; các thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế và công nghiệp. Trung tâm là cơ sở có uy tín về đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho các cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong lĩnh vực NDT, thợ hàn, thanh tra hàn, an toàn bức xạ … theo quy định của pháp luật.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG:ISO 9001:2008,ISO/IEC 17025: 2005 (VILAS. 297),ISO 9712:2005,VR LAB. 61

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)