Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897491860  | Trực tuyến:203

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN

Ngày: 29/06/13

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới là một Hội viên tích cực trong công tác cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao vè hàn cho thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Với phương hướng hoạt động tập trung cho phát triển Hội, tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hàn, xây dựng các tiêu chuẩn vè nguồn nhân lực hàn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ, phổ biến thông tin các công nghệ tiến tiến cho các Hội viên. Tham gia tư vấn cho các cơ sở sản xuất, cơ quan Nhà nước, mở rộng quan hệ quốc tế để Hội KHKT Hàn Việt Nam ngày càng phát triển. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới là một Hội viên tích cực trong công tác cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao vè hàn cho thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng từ trình độ sơ cấp đến trình độ đại học và trên đại học. Trụ sở chính: xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Website: http://www.haui.edu.vn

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)