Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897659640  | Trực tuyến:204

Hội thảo do MTA 2013 và VWS tổ chức: “CÔNG NGHỆ HÀN VIỆT NAM HÔM NAY VÀ NGÀY MAI” - VIETNAM’S WELDING TECHNOLOGY – TODAY AND FUTURE VISION

Ngày: 09/06/13

  Hội thi tay nghề Hàn tiêu biểu H i th o “Công ngh Hàn Vi t Nam hôm nay và ngày mai”.

Đa đim: Phòng hp s 1, lu 2, Trung tâm Hi ch và Trin lãm Sài Gòn (SECC)
Location: Meeting room 1, 3rdfloor, Saigon Exhibition and Convention Center
 
Công ngh Hàn Vit Nam ngày nay đang dn được đánh giá cao trong lĩnh vc cơ khí chế to máy, lĩnh vc k thut du khí giàn khoan, trong công tác công trình thy đin và rt nhiu lĩnh vc công nghip khác. Chính vì tính ng dng cao trong các ngành công nghip trong đim ca nn kinh tế ca Vit Nam, nhu cu ci tiến công ngh và nâng cao năng lc ngun nhân lc ngành hàn đang tr nên cp thiết.
Trong khuôn kh trin lãm quốc tế MTA VIETNAM 2013, Hi Khoa hc K thu t Hàn Vit Nam (VWS) phi hp vi Công ty Dch v trin lãm Singapore t chc Hội thi tay nghề Hàn tiêu biểuHi tho vi ch đ “Công ngh Hàn Vit Nam hôm nay và ngày mai”.
Trong khuôn kh ca Trin lãm, Hi tho s gii thiu mt cách tng quát v Ngành công nghip Hàn ti Vit Nam, nêu ra thc trng và nhng đnh hướng phát trin cho ngành Vit Nam. Hi tho cũng đ cp đến các vn đ cp thiết như ngun nhân lc, thiết b, vt liu, ng dng và qun lý cht lượng hàn. T đó phân tích, đánh giá đ đưa ra nhng xu thế công ngh hàn ca Vit nam trong tương lai như lĩnh vc đin ht nhân .
 
Các báo cáo tham lun ti Hi tho được thc hin bi nhng chuyên gia hàng đu trong lĩnh vc Hàn ca Vit Nam vi các ch đ:
1. Đào to hàn trình đ cao Vit Nam

2. Công nghhàn vi chế to giàn khoan, công trình bin trong ngành Du khí Vit Nam

3. Đnh hướng phát trin v công ngh hàn, vt liu, thiết b phc vxây dng các Nhà máy đin ht nhân ti Vit Nam

4. ng dng các kthut NDT tiên tiến trong kim tra cht lượng mi hàn

5. Phòng thí nghim trng đim Công ngh Hàn và X lý b mt thuc Vin Nghiên cu cơ khí - BCông thương vi gia công kim loi và chế to các sn phm cơ khí

6. Chế to thành công giàn khoan du khí “Mc Tinh” cho vùng bin nước sâu đu tiên - Nim t hào ca người Vit Nam

7. Nhân lc hàn cht lượng quc tế phc vhàn trong ni đa và xut khu

8. Xây dựng quy trình đào tạo thợ hàn 6G theo tiêu chuẩn quốc tế với vật liệu nhóm hợp kim P91, P92 cho các công trình

và các tham luận về trang thiết bị hàn tiên tiến khác

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)