Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897491903  | Trực tuyến:206

The 31th AWF GOVERNING COUNCIL & TASK FORCE’S MEETINGS / Seminar ASIA WeldTech 2019

Ngày: 15/03/19

Mời tham dự Họp lần thứ 31 của Liên đoàn hàn Châu Á (AWF) và Hội thảo chuyên ngành tại Malaysia -  The 31 th AWF GOVERNING COUNCIL & TASK FORCE’S MEETINGS / Seminar ASIA WeldTech 2019 
Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam trân trọng kính mời các Tổ chức, Cá nhân và Hội viên của Hội tham dự Họp lần thứ 31 của Liên đoàn hàn Châu Á (AWF) và Hội thảo chuyên ngành tại Malaysia 
The 31th AWF GOVERNING COUNCIL & TASK FORCE’S MEETINGS (Seminar ASIA WeldTech 2019)
Đơn vị tổ chức: Malaysian Welding and Joining Society (MWJS) In collaboration with German Malaysia Institute (GMI), Bangi, Kajang, Malaysia.
Thời gian: 24 - 27 April 2019 tại GMI Campus (Seminar) and Bangi Resort Hotel (AWF meetings).
  
Thông tin cụ thể xem Bản đăng đính kèm. Đăng kýHội thảo
 

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)