Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897491877  | Trực tuyến:211

Triển lãm Quốc tế – MTA Vietnam 2019 và MTA Hanoi 2019

Ngày: 21/06/19

Triển lãm Quốc tế về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại tại Việt Nam – "MTA Vietnam 2019 và MTA Hanoi 2019"

Trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập toàn cầu, công nghiệp quốc gia không thể tồn tại và phát triển nếu không có một nền công nghiệp phụ trợ hoàn thiện, bởi chủ động sản xuất sẽ quyết định được sức cạnh tranh của giá thành sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cuối cùng. Điều đó càng đòi hỏi phải nhanh chóng thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hiện nay. Tăng cường đầu tư, phổ biến những kiến thức mới, chuyển giao công nghệ mới, nhằm hỗ trợ nhau có hiệu quả, nâng cao trình độ đổi mới công nghệ, từng bước hiện đại hóa các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất có hiệu quả góp phần nội địa hóa các ngành công nghiệp là yêu cầu tất yếu của mỗi doanh nghiệp thuộc ngành cơ khí chế tạo nói chung và ngành Hàn Việt Nam nói riêng trong xu thế phát triển hiện nay.

Để tạo cơ hội tốt cho các nhà chuyên môn, các nhà sản xuất,kinh doanh gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những thành tựu công nghệ mới của các nước, tìm kiếm nguồn vốn, mở rộng hợp tác đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam/ Công ty Tổ chức Triển lãm VCCI phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm SES Việt Nam tổ chức Triển lãm quốc tế về công nghệ chế tạo, cơ khí chính xác và gia công kim loại “MTA Vietnam 2019” được tổ chức từ ngày 02-05/07/2019 tại TP. Hồ Chí Minh và Triển lãm MTA Hanoi 2019 được tổ chức từ ngày 16-18/10/2019 tại TP. Hà Nội.

Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam xin chúc triển lãm thành công tốt đẹp.

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)